Pogoji uporabe

Zahvaljujemo se vam za obisk te spletne strani. Ta spletna stran, vključno z vsemi stranmi v lokalnih jezikih, značilnimi za posamezne države, in vsemi drugimi stranmi, je last družbe FUJIFILM Europe in jo vzdržuje ter daje na voljo javnosti izključno družba FUJIFILM z namenom, da tistim, ki jih zanimajo korporacija FUJIFILM v Evropi ter izdelki in storitve družbe FUJIFILM, omogoči priročen način iskanja ustreznih informacij, kot so najnovejša sporočila za javnost, finančne informacije, ponudba izdelkov, lokalni kontaktni podatki in spletne strani v lasti podružnic družbe FUJIFILM ali njenih distributerjev.

Za vaš dostop, brskanje in uporabo tega spletnega mesta veljajo naslednji pogoji in določila ter vsi drugi pogoji, določila ali smernice, ki so navedeni drugje na tem spletnem mestu, pa tudi vsi veljavni zakoni, pravila in predpisi, med drugim zakoni o blagovnih znamkah, avtorskih pravicah, pravicah do zasebnosti in obrekovanju.

Zato vas FUJIFILM vljudno prosi, da skrbno preberete pogoje in določila.

1. Uporaba tega spletnega mesta

Ti pogoji veljajo za to spletno mesto in za vsa druga spletna mesta, ki vsebujejo povezavo na te pogoje. Na tem spletnem mestu lahko najdete dodatne pogoje, ki se nanašajo na določene strani. Vašo uporabo takšnih strani na tem spletnem mestu urejajo pogoji in določila teh strani. Če pride do kakršnih koli nasprotij med tukaj navedenimi pogoji in dodatnimi pogoji, ki so navedeni drugje na tem spletnem mestu, prevladajo dodatni pogoji.

V skladu s temi Pogoji in določili vam FUJIFILM v okviru pravic intelektualne lastnine FUJIFILM-a podeljuje neizključno, svetovno in neprenosljivo pravico do uporabe tega spletnega mesta in v njem vsebovanih vsebin samo za osebno, nekomercialno uporabo ob upoštevanju omejitev in obveznosti, določenih v teh Pogojih in določilih. Nadaljnje pravice do doseganja niso podeljene.

2. Pravice intelektualne lastnine

Če ni drugače navedeno ali označeno, so vsa besedila, računalniški programi, ki so na voljo na tej spletni strani ali prek nje, in druga vsebina na tej spletni strani ("vsebina"), vključno z blagovnimi znamkami (registriranimi in neregistriranimi), grafikami, fotografijami, slikami, logotipi in storitvenimi znamkami (skupaj "znamke") ter izbira, razporeditev in "videz in občutek" znamk in druge vsebine last družbe FUJIFILM ali last tretjih oseb, ki so družbi FUJIFILM dovolile uporabo takšne vsebine na tej spletni strani. Vsa vsebina je zaščitena z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah.

3. Omejitve uporabe vsebine na tem spletnem mestu

Razen v primerih, ki jih izrecno dovoljuje veljavna zakonodaja ali so dovoljeni v tem dokumentu ali drugje na tem spletnem mestu, ali s pridobitvijo predhodnega pisnega dovoljenja družbe FUJIFILM ali katere koli tretje osebe, ki ima takšno moč, pooblastila, nazive ali interese, ki so potrebni za izdajo takšnega pravnega dovoljenja, vam je prepovedano spreminjanje, kopiranje, prenašanje, distribuiranje, prenašanje, prikazovanje, objavljanje, prodajanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank ali drugačna uporaba kakršnih koli znamk ali druge vsebine, ki je na voljo na tem spletnem mestu ali prek njega, v komercialne ali javne namene, kar med drugim vključuje uporabo v obliki meta oznak na drugih straneh ali spletnih mestih v svetovnem spletu. Nobena določba v teh pogojih vam ne podeljuje nobenih pravic v zvezi z znamkami ali drugo vsebino, ki niso izrecno navedene v teh pogojih.

4. Vsebina tretjih oseb

Ta spletna stran lahko vsebuje povezave do spletnih strani in vsebine tretjih oseb ("vsebina tretjih oseb") kot storitev za vas. Vse vsebine tretjih oseb ali spletna mesta tretjih oseb, ki so dostopna prek povezav na spletnem mestu, so zunanje informacije. FUJIFILM ne spremlja, pregleduje ali posodablja vsebine tretjih oseb ali spletnih mest tretjih oseb in nad njimi nima nobenega nadzora. Če ni izrecno navedeno drugače, družba FUJIFILM ne potrjuje ali sprejema vsebin tretjih oseb in družba FUJIFILM ne daje nobene izjave, jamstva ali garancije glede točnosti, popolnosti, pravočasnosti ali zanesljivosti vsebin tretjih oseb. Če uporabljate te povezave in vsebine tretjih oseb, to počnete na lastno odgovornost. Poleg tega sklicevanje na katere koli izdelke, storitve, postopke ali druge informacije s trgovskim imenom, blagovno znamko, proizvajalcem, dobaviteljem ali kako drugače ne pomeni, da jih družba FUJIFILM podpira, sponzorira ali priporoča.

5. Posodobitve in revizije

Vsebino na tem spletnem mestu vam družba FUJIFILM zagotavlja kot pripomoček in se lahko spremeni brez predhodnega obvestila. Družba FUJIFILM lahko kadar koli in sproti spreminja in posodablja pogoje poslovanja in vsebino. Priporočamo vam, da občasno obiščete to stran in pregledate ter se seznanite z vsemi veljavnimi pogoji in določili ter na splošno pregledate to spletno mesto in se seznanite z vsemi posodobitvami in popravki.

6. Brez jamstev

To spletno mesto, njegova vsebina in storitve so na voljo "takšni, kot so", brez kakršne koli garancije, izrecne ali implicitne. FUJIFILM zavrača vsa jamstva, med drugim tudi implicitna jamstva o primernosti za prodajo in ustreznosti za določen namen, informacijsko vsebino, sistemsko integracijo ali natančnost.

7. Obrnite se na

Naše kontaktne podatke najdete pod zavihkom zastopnik.